Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
Thích comment thành công
Yêu thích nghệ sỹ

Đề án phát triển đến năm 2025

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ HÁT TUỔI TRẺ

GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

I. Tính cấp thiết của Đề án

Nhà hát Tuổi trẻ được thành lập ngày 10 tháng 4 năm 1978 theo Quyết định số 20/BVHTT-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), đến nay- năm 2013 Nhà hát Tuổi trẻ vừa tròn 35 tuổi. Nhà hát Tuổi trẻ là nhà hát duy nhất ở Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ sử dụng các loại hình nghệ thuật đa dạng: Kịch nói,  Ca - Múa -Nhạc, nghệ thuật thể nghiệm phục vụ cho đối tượng khán giả trẻ là thanh niên - thiếu niên - nhi đồng và mở rộng những đối tượng khán giả khác trong nước và nước ngoài. 

Trong 35 năm qua, bằng sức trẻ, bằng sự nhạy bén và linh hoạt thích ứng với mọi nhu cầu thưởng thức của khán giả, Nhà hát Tuổi trẻ cho ra đời hàng loạt các Công trình nghệ thuật cao cả về tư tưởng, sâu sắc về nội dung, phong phú về hình thức, thể loại và có tính giáo dục cao, gây ảnh hưởng tốt về Chân - Thiện - Mỹ trong nhiều tầng lớp khán giả, làm nên các trào lưu Nghệ thuật và trào lưu thưởng thức trong cộng đồng nghệ thuật. Giá trị nhất là đội ngũ Nghệ sĩ tâm huyết, tài năng và vô cùng năng động được đông đảo khán giả mến mộ và cũng chính từ đó mà quân số của Nhà hát Tuổi trẻ mỗi ngày một lớn mạnh. Ban đầu từ khoảng 50 cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ với 2 đoàn biểu diễn là Kịch nói và Ca - Múa - Nhạc. Sau lên tới 100 cán bộ, nhân viên, và nay là 200 CB-NV-NS ( bao gồm cả hợp đồng )  với 4 đoàn biểu diễn: 3 đoàn Kịch và 1 đoàn Ca - Múa - Nhạc hoạt động quanh năm.  

Trong suốt 35 năm hình thành và phát triển với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả trẻ cả nước, Nhà hát đã hoàn thành tốt công tác đối nội và đối ngoại.

Nhà hát Tuổi trẻ đã dàn dựng hơn 200 vở kịch nói, trên 150 chương trình ca múa-nhạc, kịch hát, kịch hình thể và các chương trình lễ hội... tổ chức biễu diễn hơn 12.000 buổi, phục vụ trên 10 triệu lượt người xem từ biên giới đến hải đảo, vùng sâu, vùng xa và người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Các tác phẩm của Nhà hát Tuổi trẻ phong phú và đa dạng về thể loại, loại hình, hướng tới nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Chất lượng tác phẩm đã được khẳng định trong nhiều năm qua từ những chương trình dành cho thiếu nhi cho đến những vở diễn mang tính học thuật, hàn lâm, cổ điển, kinh điển gắn liền với tên tuổi những nghệ sỹ được đông đảo công chúng biết đến . 

Với bề dày về thời gian và thành công của các hoạt động nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ trong hơn 33 năm qua thực sự đã đem lại cho xã hội rất nhiều lợi ích to lớn. Với thành tích đã đặt được, Nhà hát Tuổi trẻ nói chung và nghệ sĩ của Nhà hát nói riêng đã được Đảng và Nhà nước cùng các ban ngành từ Trung ương đến địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Những năm gần đây, những khó khăn và hạn chế dồn dập xuất hiện làm ảnh hưởng rõ nét đến chất lượng các chương trình nghệ thuật, giảm đêm diễn, vắng khán giả, đặt ra cho tập thể nghệ sỹ diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ những thách thức to lớn cần phải giải quyết : 

 1. Nghệ thuật sân khấu nói chung và kịch nói nói riêng gặp nhiều khó khăn, nguồn khán giả ngày càng thiết hụt đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc phát triển khán giả cũng như tìm tòi hướng đi sáng tạo các tác phẩm thu hút được công chúng. 
 2. Cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị cũ kĩ, diện tích mặt bằng sử dụng hạn chế không đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động của đơn vị cũng như hoạt động phục vụ khán giả. 
 3. Tồn tại nhiều khó khăn mới phát sinh trong việc định hướng phong cách nghệ thuật đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả trong xu thế mới và khẳng định chỗ đứng của nghệ thuật sân khấu trước các loại hình giải trí khác. 
 4. Nguồn nhân lực của đơn vị tuy dồi dào nhưng chưa được phân bổ hợp lý nhằm phát huy hiệu quả tối ưu trong hoạt động, còn thiếu những nhân tố có trình độ chuyên môn lí luận cao đảm bảo cho công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận. 
 5. Bộ máy hoạt động của đơn vị chưa thực sự năng động, chưa tận dụng được hết nguồn nội lực hiện có, từ đó cần xây dựng và đổi mới phương thức hoạt động. 
 6. Thiếu các cơ hội giao lưu, cọ xát tiếp cận với các loại hình nghệ thuật mới mẻ trên thế giới nhằm học hỏi, xây dựng phong cách riêng cho đơn vị và sáng tạo các tác phẩm có giá trị hội nhập. 

Với những tồn tại và khó khăn nêu trên, Nhà hát Tuổi trẻ cần có một chiến lược phát triển đồng bộ, tổng thể trong tương lai dài hạn để khắc phục những hạn chế và đề ra phương hướng phát triển hiệu quả, từ đó cho thấy việc xây dựng đề án “Kiện toàn, định hướng phát triển Nhà hát Tuổi trẻ giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020” là việc làm bức thiết và cấp bách hướng đến mục tiêu kiện toàn, phát triển đơn vị ổn định, vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cũng như đảm bảo chức năng của một nhà hát Quốc gia. 

II. Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án

2.1 Những văn bản pháp lý:

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) năm 1998 về “Xây dựng và phát triển Văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

- Nghị Quyết 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” do Bộ Chính trị ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2008.

- Nghị định số 185/ 2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy định “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

- Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ 28 tháng 3 năm 2008 về “Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010”.

- Quyết định số 2558/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Tuổi trẻ.

2.2 Mục tiêu của đề án

Đề án “Kiện toàn, định hướng phát triển Nhà hát Tuổi trẻ giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020” hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

      1.  Đề ra kế hoạch kiện toàn, hoàn thiện và đề ra định hướng phát triển Nhà hát Tuổi trẻ trong giai đoạn mới. 

 1. Mở rộng, nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất để đơn vị có đủ điều kiện đảm bảo các hoạt động tập luyện, dàn dựng sáng tạo tác phẩm, biểu diễn phục vụ công chúng tại Rạp Tuổi trẻ và trên địa bàn cả nước. Đề xuất dự án đề nghị Thành phố Hà Nội giao đất tại khu vực Mỹ Đình với diện tích 6.700 mét vuông để làm trụ sở và sân khấu biễu diễn. Nâng tầm một Nhà hát Quốc gia với mục tiêu phục vụ đông đảo khán giả, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, xây dựng một địa chỉ văn hóa nghệ thuật quen thuộc tại Thủ đô.  
 2. Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ uy tín, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Bồi dưỡng cán bộ để có lực lượng kế tiếp trên các cương vị cấp phòng, đoàn biểu diễn, bảo đảm tính kế thừa về chất và lượng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhà hát. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng để nhà hát có đội ngũ nghệ sỹ biểu diễn tài năng, định hình phong cách riêng của Nhà hát Tuổi trẻ và có khả năng hội nhập tốt với xu hướng nghệ thuật trên thế giới. 
 3. Tiếp tục phát huy phong cách nghệ thuật riêng của Nhà hát đã được kế thừa trong 35 năm qua góp phần định hướng cho khán giả về giá trị thẩm mỹ, nhân văn từ  những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.  
 4. Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị nghệ thuật, nhằm đưa công chúng đến với sân khấu một cách hiệu quả hơn, từ đó xây dựng được lực lượng khán giả thân thiết gia tăng dần theo thời gian. 
 5. Tiếp tục phát huy thế mạnh của Nhà hát Tuổi trẻ trong các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế, phấn đấu đưa Nhà hát trở thành địa chỉ tin cậy, quen thuộc với những tổ chức nghệ thuật, nhà hát quốc tế trong và ngoài nước.
 6. Tích cực tìm tòi những phương thức huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia quá trình sáng tạo và quảng bá tác phẩm, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nghệ thuật, thực hiện có hiệu quả lộ trình xã hội hóa đơn vị.

III. Đánh giá thực trạng của Nhà hát 

3.1 Cơ sở vật chất 

Nhà hát Tuổi trẻ có chức năng biễu diễn các loại hình nghệ thuật kịch, ca múa nhạc phù hợp với thị hiếu, tâm lý của tuổi trẻ, góp phần giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng, đạo đức, phong cách sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

+ Trụ sở làm việc của Nhà hát Tuổi trẻ, văn phòng Nhà hát và các phòng ban (gồm của Lãnh đạo và các bộ phận chức năng) hiện nay đều được đặt tại Rạp Tuổi trẻ - số 11 Ngô Thì Nhậm với diện tích là 1288 mét vuông; trong đó có 01 Rạp hát với 618 ghế ngồi, công năng sử dụng phục vụ cho 04 đoàn nghệ thuật của Nhà hát và phối hợp phục vụ các chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa trong và ngoài nước.

+ Một phòng kho để trang trí đạo cụ sân khấu cấp 4 đặt tại Vân Hồ với diện tích 100 mét vuông (được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức giao quản lý từ năm 2009);

+ Nhà hát Tuổi trẻ đang tiến hành lập Dự án đề nghị Thành phố Hà Nội giao đất tại Mỹ Đình với diện tích 6.700 mét vuông để làm trụ sở và sân khấu biễu diễn.

+ Nhà hát không có bãi để xe, thường xuyên phải thuê gửi 02 xe ca và xe tải ở cơ sở bên ngoài, sân khấu Rạp Tuổi trẻ  so với nhu cầu thưởng thức của khán giả thuộc loại trung bình ở Thủ đô, không có chỗ gửi xe máy và ô tô cho khán giả, không có không gian phục vụ khán giả tron lúc chờ xem biểu diễn, đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động biễu diễn nghệ thuật và khả năng tự chủ tài chính, cản trở đến tiến độ xã hội hoá hoạt động nghệ thuật biễu diễn của nhà hát nói riêng và hoạt động của nghệ thuật biễu diễn nước nhà nói chung. 

* Với 200 Cán bộ, nhân viên, nghệ sỹ làm việc, tập luyện, biểu diễn thường xuyên cả ngày lẫn đêm tại Rạp Tuổi trẻ là quá tải, dẫn đến những tình trạng sau: 

- Cơ sở vật chất, kiến trúc xây dựng của Nhà hát xuống cấp trầm trọng. 

- Trang thiết bị xuống cấp, thiếu, lạc hậu … (âm thanh - ánh sáng , thiết bị lạnh được trang bị trong thời gian 1997 – 2004 đến nay đã quá lâu. 

- Địa điểm khuất lấp trong khu dân cư. 

- Chật chội, không đủ diện tích phục vụ sáng tạo nghệ thuật. Không có kho chứa trang trí, phục trang tại Rạp cho cả 4 đoàn biểu diễn, mỗi đoàn hoạt động tập luyện nghệ thuật trên diện tích trung bình 40m2/đoàn.

- Giá cả ngày một leo thang. Kinh phí đầu tư nghệ thuật mỗi ngày một hạn hẹp ảnh hưởng tới chất lượng của các chương trình nghệ thuật.

Lương nghệ sĩ quá bất cập với nhu cầu đời sống khiến các nghệ sỹ bươn chải mưu sinh, không còn toàn tâm, toàn ý sáng tạo dấn đễn tình trạng thiếu vắng người tài. 

- Trước sự cạnh tranh khốc liệt với các làn sóng nghệ thuật ngoại nhập hấp dẫn, các phương tiện truyền thông sinh động, hiện đại … khiến thực trạng sân khấu cũ kỹ,  lạc hậu sẽ càng làm cho các hoạt động sáng tạo sân khấu khó khăn hơn vì không có khán giả.

- Kinh phí Nhà hát hạn hẹp nên không có điều kiện tập huấn nâng cao nghiệp  vụ biểu diễn và trau dồi kiến thức chính trị, xã hội. Báo động nguy cơ “ nghiệp dư hóa” sân khấu. Vắng người xem, diễn ít, lương thấp, thu nhập kém nên diễn viên không có điều kiện trau dồi nghiệp vụ. Do đó rất cần có những đề án đào tạo được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho những diễn viên của Nhà hát tuổi đời còn trẻ, cần độ chín về nghệ thuật khi tiến hành tổ chức dàn dựng những tiết mục mang tính kinh điển để đạt hiệu quả nghệ thuật khi có kế hoạch triển khai các dự án hợp tác quốc tế dàn dựng những vở kịch có tính hàn lâm, cổ điển... 

3.2 Về cơ cấu tổ chức và bộ máy 

Tổ chức bộ máy: 

*              01 Giám đốc phụ trách chung : Trương Nhuận 

  Trực tiếp quản lý về Tài chính tổ chức và Đối ngoại.

*              03 Phó Giám đốc :

- Phó giám đốc phụ trách Biểu diễn : NSƯT Phạm Chí Trung 

- Phó giám đốc phụ trách Nghệ thuật và Đào tạo : NSND Trần Mai Khanh 

- Phó giám đốc Ca múa nhạc và Thiếu nhi : NSƯT Nguyễn Trọng Thủy

*              Các phòng chức năng, đoàn biểu diễn.

a) Phòng Hành chính-Tổng hợp :     9 người

b) Phòng Nghệ thuật :                      7 người

c) Phòng Tổ chức biểu diễn :           22 người

d) Đoàn Kịch 1 :                               35 người 

đ) Đoàn Kịch 2 :                               46 người

e) Đoàn Kịch thể nghiệm :               28 người

f) Đoàn Ca, Múa, Nhạc :                  49 người 

3.3 Phương thức hoạt động 

Nhà hát Tuổi trẻ hiện đang hoạt động theo Quyết định ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký theo Quyết định số 2558/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Tuổi trẻ:

 1. Nhà hát tuổi trẻ (tên giao dịch quốc tế: Youth Theatre of Viet Nam) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn các loại hình nghệ thuật kịch, ca múa nhạc phù hợp với thị hiếu, tâm lý của tuổi trẻ, góp phần giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng, đạo đức, phong cách sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

          Nhà hát Tuổi trẻ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

 1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Nhà hát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Xây dựng các chương trình, tiết mục, vở diễn thuộc các loại hình nghệ thuật kịch, ca múa nhạc đảm bảo tính dân tộc và hiện đại theo định hướng nghệ thuật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổ chức biểu diễn phục vụ khán giả trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và thẩm mỹ của người xem, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
 3. Sưu tầm, sáng tạo thể nghiệm và phát huy những giá trị nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và thế giới để giới thiệu, giao lưu với tuổi trẻ trong nước và quốc tế, tổng kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn.
 4. Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; giao lưu, hợp tác với các đoàn nghệ thuật nước ngoài theo chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 5. Liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để dàn dựng, thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật kịch, ca múa nhạc phục vụ khán giả trong nước và nước ngoài. 
 6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên, viên chức của Nhà hát.
 7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát.
 8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với diễn viên, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Nhà hát theo phân cấp quản lý của Bộ và quy định của pháp luật.
 9. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài sản, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao

3.4 Về hiệu quả hoạt động của Nhà hát Tuổi trẻ:

 1. Là nhà hát của tuổi trẻ, cho tuổi trẻ mà trong đó thiếu nhi là khán giả thường xuyên, vì vậy nhiệm vụ đầu tiên nhà hát hướng tới và thực hiện chính là xây dựng tiết mục để biễu diễn phục vụ thanh thiếu nhi là chủ yếu. Với mục đích như vậỵ, hàng năm nhà hát Tuổi trẻ xây dựng từ 2 đến 4 chương trình có nội dung phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng để dành riêng biểu diễn phục vụ khán giả thuộc lứa tuổi này vào dịp các em được nghỉ học, đặc biệt vào dịp 1/6 và ngày Tết Trung thu hàng năm, nhà hát thường tổ chức nhiều đợt biễu diễn liên tục với từ 4 đến 5 xuất diễn mỗi ngày, phục vụ hàng chục ngàn lượt khán giả tuổi thần tiên với giá vé giảm 50% so với giá vé của người lớn. Không những chỉ phục vụ trẻ em Thành phố Hà Nội mà thiếu nhi của các tỉnh, thành phố trong cả nước (đặc biệt là các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa) cũng nhiều dịp được thưởng thức các chương trình nghệ thuật dành riêng cho lứa tuổi của mình qua các đợt đi lưu diễn của các đoàn nghệ thuật thuộc Nhà hát Tuổi trẻ. Cụ thể với sự hỗ trợ của Hiệp hội Sân khấu Quốc tế Thuỵ Điển và Quỹ Phát triển và hợp tác Quốc tế Thuỵ Điển (SIDA) Nhà hát Tuổi trẻ đang triểm khai thực hiện Dự án “ Tiếng nói trẻ thơ “ kéo dài trong 3 năm: 2007-2009 với hơn 300 xuất hoàn toàn miễn phí cho trẻ em, đặc biệt ưu tiên các trường, các trung tâm có trẻ khuyết tật, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn ít có điều kiện thưởng thức nghệ thuật ở khu vực ngoại thành Hà Nội như: Hà Tây (cũ), Bắc Ninh, Ninh Bình...  Nhà hát Tuổi trẻ cũng chú trọng những dự án sân khấu phục vụ miễn phí cho khán giả trẻ, sinh viên và học sinh các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học nhằm xây dựng chiến lược phát triển khán giả trẻ cho sân khấu trong tương lai. Trong năm 2013-2014, Nhà hát Tuổi trẻ đang tiến hành dự án “Chắp cánh niềm tin” biểu diễn 100 đêm diễn miễn phí các tác phẩm của Lưu Quang Vũ phục vụ miễn phí cho học sinh, sinh viên.
 2. Hiện Nhà hát Tuổi trẻ có 4 đơn vị biễu diễn là Đoàn kịch nói 1, kịch nói 2, Đoàn kịch thể nghiệm và Đoàn ca múa nhạc, các nghệ sĩ ở các đoàn nghệ thuật trên gần như có mặt trên khắp mọi miền đất nước để biễu diễn phục vụ khán giả, từ biên giới đến hải đảo Trường Sa, miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long… cũng như phục vụ vùng sâu vùng xa, các chiến sĩ biên giới hàng năm, 
 3. Nhà hát Tuổi trẻ thường xuyên phối hợp với Hội Việt kiều, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức kinh tế-xã hội và Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài cùng phối hợp biễu diễn phục vụ bà con Việt kiều ở nhiều nước.  

IV. Nội dung kiện toàn, củng cố và định hướng phát triển Nhà hát giai đoạn 2013 – 2020 và tầm nhìn 2025: 

4.1 Về cơ sở vật chất giai đoạn 2013 - 2020

- Tăng cường trang thiết bị kĩ thuật âm thanh và ánh sáng, hệ thống cơ khí sân khấu của Rạp Tuổi trẻ và chỉnh trang mĩ thuật phối cảnh nâng cấp tiền sảnh và khu vực phục vụ khán giả để tương xứng với sức hoạt động của 4 đoàn biểu diễn cũng như phục vụ cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật giao lưu văn hóa với các nước tại Rạp Tuổi trẻ.

 1. Năm 2013, sau khi thực hiện thành công gói dự án hỗ trợ âm thanh ánh sáng cho rạp Tuổi trẻ, trình dự án xin tiếp tục được bổ sung gói hỗ trợ cơ khí sân khấu và tiếp tục chỉnh trang tiền sảnh phục vụ khán giả đến thưởng thức nghệ thuật tại rạp Tuổi trẻ trong năm 2014, cho phép rạp Tuổi trẻ để nâng cấp một cách hoàn chỉnh công năng hoạt động sử dụng, phục vụ biểu diễn các loại hình nghệ thuật khác nhau. Khai thác tối đa tần suất hoạt động của rạp.
 2. Năm 2014 :tiếp tục trình dự án xin xây dựng hoặc sửa chữa nâng cấp kho để đạo cụ 2 tầng tại khu đất số 1 ngõ 49 Vân Hồ, diện tích 100 mét vuông trong năm 2014 để giải phóng mặt bằng cho hoạt động biểu diễn tại rạp Tuổi trẻ - 11 Ngô Thì Nhậm.  
 3. Năm 2015 :xin trình dự án nâng cấp hệ thống ghế ngồi và hệ thống điều hòa tổng đã qua 10 năm sử dụng phục vụ khán giả với tần suất hoạt động hơn 300 buổi trong 1 năm nay đã xuống cấp rất cần sự đầu tư thay thế cho hoạt động phục vụ khán giả. 
 4. Năm 2016 – 2020: xin được trình dự án kêu gọi các nguồn hỗ trợ xã hội hóa đầu tư cùng với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin xây dựng Nhà hát Tuổi trẻ mới tại Mỹ Đình nhằm phát triển thương hiệu Nhà hát Tuổi trẻ trong kế hoạch 5 năm tiếp theo và đủ nội lực để hội nhập với thế giới.   

4.2 Về cơ cấu tổ chức và bộ máy 

A. Bồi dưỡng các nhân tố lãnh đạo tương lai.

Nhà hát có kế hoạch sắp xếp bố trí bồi dưỡng và đào tạo cho các nhân sự hướng tới làm công tác quản lý lãnh đạo Nhà hát ở cấp Ban giám đốc, cấp phòng – đoàn được chuẩn bị kế hoạch trong giai đoạn 2013 – 2020. 

B. Sắp xếp lại nhân sự các phòng ban cho hợp lý

Nhà hát lên kế hoạch xây dựng việc cơ cấu lại bộ máy phòng ban hợp lí, hướng tới đẩy mạnh hiệu quả hoạt động và khai thác tối đa nguồn lực và bộ máy hiện có, dự kiến sẽ tách ban quản lý Rạp Tuổi trẻ hoạt động độc lập như một đơn vị kinh doanh dịch vụ biểu diễn có chức năng cùng với các đoàn nghệ thuật tạo nguồn thu cho Nhà hát như một số đơn vị khác trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ cấu tương tự như : Ban quản lý rạp Âu Cơ trực thuộc Nhà hát Âu Cơ, Ban quản lý rạp Hồng Hà trực thuộc Nhà hát Tuồng Việt Nam… 

C. Giải quyết hợp lý, hợp tình đối với nguồn nhân lực kém hiệu quả :

Phòng Tổ chức cán bộ và các đoàn nghệ thuật rà soát lại với những trường hợp cán bộ, công nhân viên và nghệ sỹ hoạt động kém hiệu quả hoặc có những lí do về sức khỏe, hoàn cảnh khó khắc phục để theo đuổi được với nghề nghiệp, có kế hoạch giảm biên, giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc, chuyển công tác dứt điểm trong các năm tới 2014 – 2015. 

4.3 Vấn đề đào tạo nguồn lực: 

A. Đào tạo lại : Ban giám đốc có kế hoạch xây dựng dự án nhằm nâng cao nghiệp vụ biểu diễn như dàn dựng những tiết mục khó, kinh điển; đi tu nghiệp ngắn ở nước ngoài; liên kết với các Nhà hát nước ngoài hoặc đạo diễn, thiết kế ánh sáng, âm thanh, họa sĩ,... hợp tác dàn dựng (hình thức du học tại chỗ) từ 2 đến 3 lần/ năm (do GĐ xem và quyết định).

Trong năm 2014 đến 2015, xây dựng dự án đề nghị vụ đào tạo hỗ trợ về mặt kinh phí để mở lớp tập huấn cho các nghệ sỹ diễn viên tham dự mỗi năm 1 lớp chuyên biệt về sân khấu hoặc ca múa nhạc.

B. Đào tạo tiếp :để có được nguồn nghệ sĩ đa năng đáp ứng tiêu chí đặc thù của Nhà Hát Tuổi Trẻ (diễn kịch, hát, múa, nhảy,...) mỗi đoàn 1 lần/ năm 

-  Chọn lọc nhóm diễn viên để đầu tư nâng cao

-  Chọn nhân viên kỹ thuật cử đi học nâng cao về ứng dụng công nghệ kỹ xảo sân khấu hoăc tu nghiệp ngắn hạn nước ngoài.

Trong năm 2014 Nhà hát Tuổi trẻ có kế hoạch xây dựng dự án đào tạo tu nghiệp về nghề nhằm nâng cao trình độ phục vụ biểu diễn trong hoạt động về kĩ thuật âm thanh và ánh sáng tại Nhật Bản (dự kiến cử 15 đến 20 người sang Nhật Bản tu nghiệp trong thời gian 3 tháng do đối tác đài thọ).

C. Đào tạo mới:liên kết với Trường Đại học SK&ĐA Hà nội, trường cao đẳng Múa Việt nam... xây dựng đề án đào tạo theo yêu cầu đặc thù của Nhà hát Tuổi trẻ để trình  Vụ Đào tạo cán bộ cấp kinh phí nở 2 khóa cho chuyên ngành : Kịch nói và Múa dự kiến vào hai  năm 2015-2016.

4.4 Định hướng phát triển nghệ thuật của Nhà hát 

Với mục đích xác định khuynh hướng nghệ thuật mang tính bền vững và các tiêu chí về nội dung nghệ thuật trong mỗi tác phẩm và  từng thể loại nghệ thuật của Nhà hát theo các tiêu chí sau:

A. Kịch nói: Chính kịch 

Là những thể loại kịch chuyên nghiệp nhằm mục đích thực hiện những nhiệm vụ sau: 

- Mục tiêu thứ nhất : Phục vụ nhiệm vụ chính trị, chủ động đáp ứng mọi nhu cầu, yêu cầu của BVHTT&DL. Bám vào các ngày lễ trọng đại những thời điểm lịch sử quan trọng của đất nước, con người hoặc các chủ trương khẳng định tư tưởng của Đảng và Nhà nước, những vở về đề tài lịch sử liên quan đến vấn đề quốc gia, các danh nhân văn hóa hay anh hùng dân tộc v.v… để chủ động đặt hàng cho  tác giả đảm bảo nguồn kịch bản cho Nhà hát.

- Mục tiêu thứ hai : Phục vụ xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu, tâm lý và giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng đạo đức cho khán giả, những vấn đề bức xúc trong đời sống  xã hội, ưu tiên những vấn đề liên quan đến thanh thiếu nhi. 

- Mục tiêu thứ ba  : Phục vụ sáng tạo nghệ thuật nhằm nâng cao kỹ thuật nghề nghiệp và quảng bá văn hóa những tác giả nổi tiếng trong nước và nước ngoài, kịch bản kinh điển. 

B. Hài kịch: 

-  Mục tiêu chính  :dùng tiếng cười để phê phán thói hư, tật xấu, những cái “dị” cái “nghịch” với tư tưởng văn minh và tiến bộ,thức tỉnh một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, hấp dẫn vừa đáp ứng nhu cầu giải trí vừa đáp ứng nhu cầu giáo dục, không chỉ góp phần làm vững chắc hơn thương hiệu của Nhà hát Tuổi trẻ  mà vẫn đem lại hiệu quả kinh tế.

Song để tránh sa đà vào mục đích kinh tế mà đánh mất đi giá trị nghệ thuật cần kỹ lưỡng trong vấn đề chọn kịch bản và hình thức thể hiện. 

Nhà hát Tuổi trẻ cần duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng Nghệ thuật này ngày một chuyên nghiệp hơn. Cần đặt hàng tác giả theo chủ đề phát huy hài kịch ở dạng kịch ngắn như hiện nay, vừa sinh động, vừa linh hoạt trong việc tổ chức chương trình  nhưng vẫn cần mạnh dạn dàn dựng những vở hài kịch dài để chuyển tải những vấn đề xã hội, con người một cách bao quát và sâu sắc, cũng như chọn lựa diễn viên có năng khiếu hài tránh áp đặt tràn lan làm ảnh hưởng đến phong cách của từng thể loại nghệ thuật. 

C. Nghệ thuật Ca - Múa - Nhạc 

- Ca - Múa - Nhạc tổng hợp :

Bao gồm các thể loại cả hiện đại, cả dân tộc : Ca - Múa - Nhạc Nhà hát Tuổi trẻ phải có phong cách đặc trưng:hướng đến khán giả trẻ có phong cách dàn dựng trẻ trung, sôi động, hiện đại theo sát thị hiếu của Tuổi trẻ: Dance Sport, Rap, Hip Hop, Mỹ la tinh, Hát nhóm, Vũ đạo, v.v… 

- Ca - Múa - Nhạc kịch  :

Trên thực tế Đoàn Ca - Múa - Nhạc Nhà hát Tuổi trẻ hiện nay còn yếu và thiếu chuyên nghiệp hơn so với các Nhà hát khác, lý do, không có “ngôi sao” chuyên ngành, không có  dàn nhạc nên không đủ sức cạnh tranh và không có sức hút với khán giả, đặc biệt là không có phong cách riêng . 

Đoàn ca múa Ca - Múa - Nhạc Nhà hát Tuổi trẻ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sân khấu Kịch nói, đây chính là cơ sở thuận lợi xây dựng một phong cách sắc nét làm nên “thương hiệu riêng ,cần mạnh dạn đầu tư nghệ thuật biểu diễn tâm lý và biểu hiện hình thể để diễn viên có đủ khả năng đi sâu vào thể loại sân khấu hấp dẫn và sinh động đó là Ca Vũ Kịch –Musical từng rất thành công ở Nhà hát Tuổi trẻ những năm trước đây ( như vở “ Câu chuyện tình” năm 1991) theo xu hướng phát triển kế thừa truyền thống và kết hợp với nghệ thuật hiện đại. 

D. Kịch Thể nghiệm:

 Trước thực trạng SK đóng băng như hiện nay, nghiệp dư hóa SK như hiện nay, thiếu kém trang thiết bị SK như hiện nay, thì người diễn viên trở thành điều kiện “duy nhất” để quyết định sự thành công của tác phẩm. 

- Đoàn kịch Thể nghiệm  NHTT cần có nhanh chóng có kế hoạch định hướng lâu dài cho việc phát triển trong tương lai và công tác phát triển quảng bá tác phẩm cũng như khán giả cùng song hành với nâng cao nghiệp vụ kỹ thuật biểu diễn chuyên ngành, đầu tư cấp tốc ,chọn lựa diễn viên đa năng hơn trong khả năng sáng tạo cần mở lớp tập huấn trong thời gian từ 3- 6 tháng trong năm 2014:

Một là: Đào tạo lại nhằm chuyên nghiệp hóa nghệ thuật sân khấu

Hai là: Đào tạo tiếp nhằm nâng cao trình độ biểu diễn đa năng đáp ứng tối đa cho sáng tạo .

Hội đồng nghệ thuật: 

- Bổ xung hoàn thiện thành lập Hội đồng nghệ thuật với những quy định  cụ thể về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động 

nhằm giúp cho Ban giám đốc hoạch định và lên kế hoạch phương hướng nghệ thuật trong năm và hướng phát triển trong 2014-2020 với những chức năng, nhiệm vụ quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu của Nhà hát và  chuyên viên chuyên ngành sân khấu, ca múa nhạc :

- Tổ chức đặt hàng sáng tác kịch bản chất lượng cao 

- Phương thức lựa chọn êkíp sáng tạo trong quá trình xây dựng tác phẩm 

- Xây dựng mô hình hoạt động tổ chức biểu diễn một cách hiệu quả và năng động để quảng bá tác phẩm

- Xây dựng cơ chế chính sách để khuyến khích tài năng trẻ

 - Xây dựng kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn cụ thể  từ 3 đến 5 năm trong hoạt động giao lưu quốc tế nghệ thuật ,tiếp thu tinh hoa sân khấu của các nước trên thế giới trong thời kỳ đổi mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức sân khấu, nhà hát khu vực và thế giới .

- Kinh phí hoạt động của Nhà hát :

Cần phân bổ tiền ngân sách Nhà nước vào các mục của nhà hát cho rõ ràng cụ thể dể chủ động triển khai các mục tiêu đã đề ra .Thực hiện một cách minh bạch công khai các khoản chi cho các hoạt động sự nghiệp, hành chính  và có kế hoạch hợp lý sử dụng các nguồn lực: nhân lực, vật lực …..

Thực hiện triệt để công tác quản lý tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, cũng như nguồn nhân lực trong hoạt động của đơn vị,đây là mấu chốt quyết định của sự phát triển.

V. Định hướng phát triển Nhà hát Tuổi trẻ 2015 đến năm 2025

5.1 Những vấn đề về cơ sở vật chất và các thiết chế hoạt động của Nhà hát Tuổi trẻ

A. Về trụ sở làm việc mang tính bền vững 

Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục xúc tiến triển khai dự án xây dựng rạp mới tại Mỹ Đình, kêu gọi sự đầu tư của các đơn vị để hiện thực hóa dự án, phấn đấu xây dựng một trung tâm liên hợp văn hóa nghệ thuật, hoàn thiện, đầy đủ chức năng hoạt động theo mô hình xã hội hóa, qua đó dần dần tự chủ được nguồn thu và các chương trình. Phấn đầu đưa Nhà hát Tuổi trẻ trở thành Nhà hát có tầm vóc trong khu vực. 

B. Về địa điểm biểu diễn cố định của Nhà hát tại Hà Nội

Song song với việc xây dựng rạp mới tại Mỹ Đình, rạp Tuổi trẻ tại 11 Ngô Thì Nhậm tiếp tục được đầu tư, sửa sang và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, phục vụ tốt khán giả trong khu vực nội đô. 

- Các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tổ chức biểu diễn 

- Nhà hát sẽ rà soát lại hệ thống trang thiết bị hiện có phục vụ công tác tổ chức biểu diễn, lên dự trù các khoản mục cần đầu tư mới cho cả 2 rạp biểu diễn. Ngoài ra,  Nhà hát sẽ lên kế hoạch thay đổi về cơ bản phương thức tổ chức biểu diễn và maketing nghệ thuật, có sự tham khảo các đơn vị thực hiện hiệu quả để triển khai một cách linh hoạt tại đơn vị.

5.2 Những vấn đề liên quan đến nguồn lực con người 

Đào tạo cán bộ nguồn mang tính tiếp nối bền vững:

- Công tác đào tạo cán bộ sẽ được thực hiện thường xuyên liên tục, Nhà hát Tuổi trẻ có đội ngũ cán bộ, nhân viên đông đảo và hầu hết đều ở trong độ tuổi  có thể đảm bảo được công tác phát triển nguồn nhân lực. Ban lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ luôn thực hiện cơ chế khuyến khích học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo điều kiện tối đa cho việc phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực cá nhân và nâng cao nội lực tập thể.

- Đào tạo đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn, tác giả, họa sĩ, nhạc sĩ , đạo diễn, biên đạo…:

Cũng nằm trong chính sách khuyến khích học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ nghệ sỹ biểu diễn, tác giả, họa sỹ, nhạc sĩ…. luôn được tạo điều kiện để có thể tối đa phát huy tính sáng tạo. Nhà hát cũng chủ động ủng hộ và hỗ trợ những ý tưởng sáng tạo mang tính đổi mới và thể nghiệm. Trong tương lai sẽ mở rộng các kênh giao lưu để cử nghệ sỹ đi học hỏi kinh nghiệm, khảo sát thực tế tại các đơn vị trong và ngoài nước. Đơn vị sẽ xây dựng một quỹ riêng đầu tư cho vấn đề này trích từ nguòn thu biểu diễn. 

5.3 Những vấn đề định hướng phát triển nghệ thuật 

- Đổi mới về quy trình sáng tạo tác phẩm

Quy trình sáng tạo tác phẩm sẽ được tạo điều kiện tối đa để phát triển một cách linh họat và hiệu quả, phù hợp với lộ trình xã hội hóa và thuận lợi cho việc thu hút các tác giả, nghệ sỹ sáng tạo tham gia vào quy trình. 

- Xây dựng kế hoạch dàn dựng tác phẩm hàng năm, 5 năm. Lấy khuynh hướng nghệ thuật làm cơ sở đặt hàng tác phẩm. Phục hồi những vở diễn kinh điển của Việt Nam và thế giới mà nhà hát đã sáng tạo thành công trong những năm qua.

- Các phương thức nâng cao chất lượng nội dung và nghệ thuật của các thành phần sáng tạo.

+ Nhà hát sẽ thường xuyên tổ chức các đợt thẩm định nội bộ, đóng góp ý kiến về các sản phẩm sáng tạo nhằm tạo ra động lực cho việc nâng cao chất lượng nội dung và nghệ thuật của các thành phần sáng tạo.

+ Không khoán gọn kinh phí, chất lượng tác phẩm cho cá nhân đạo diễn.

+ Các tác giả, nhạc sĩ, họa sĩ (đặc biệt tác giả phải có mặt tại sàn tập để trao đổi, bàn bạc cùng đạo diễn và trực tiếp sửa chữa kịch bản trong quá trình dàn dựng tác phẩm).

+ Các thành phần sáng tạo nhất thiết phải sửa chữa, nâng cao chất lượng tác phẩm theo ý kiến đóng góp của Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng Thẩm định tác phẩm.

+ Xây dựng quy chế, quy trình lựa chọn kịch bản và ê kíp sáng tạo, quy định rõ trách nhiệm của từng thành phần, trách nhiệm cá nhân giám đốc, chỉ đạo nghệ thuật của nhà hát đối với chất lượng tác phẩm. Nhà hát triển khai dàn dựng cho hai đoàn biểu diễn cùng một kịch bản đạt chất lượng cao để có vở diễn tốt phục vụ nhân dân.

Các phương thức hoạt động để quảng bá tác phẩm đến công chúng.

+ Tận dụng tối đa, triệt để các phương tiện sẵn có và tìm tòi, phát triển những phương thức mới trong việc quảng bá sản phẩm đến công chúng, công việc này đòi hỏi lượng kinh phí nhất định nên đơn vị sẽ kêu gọi đầu tư, hỗ trợ và sẽ trích nguồn thu biểu diễn đóng góp cho hoạt dộng này. 

5.4 Các phương thức huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động sáng tạo nghệ thuật và quảng bá sản phẩm.

+ Lên kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp để thiết lập mạng lưới đối tác, liên kết truyền thông, mỗi sản phẩm nghệ thuật đến với công chúng sẽ có những thông tin liên kết như vậy, điều này sẽ giúp giảm bớt chi phí đồng thời tăng hiệu quả cho công tác quảng bá sản phẩm,

+ Xây dựng cơ chế mở cho việc tiếp nhận các sản phẩm sáng tạo nghệ thuật ở mọi thể loại, hình thức nhằm tiếp nhận những ý tưởng, sản phẩm mới mẻ, mới lạ, tận dụng được đông đảo các nguồn sáng tạo.

5.5 Đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế vốn là thế mạnh của Nhà hát Tuổi trẻ, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh này, đồng thời tiếp tục kiện toàn công tác đối ngoại, giao lưu quốc tế để có được một cơ chế hiệu quả, linh hoạt thu hút các yếu tố quốc tế đến với Nhà hát. Tiếp tục giữ gìn và phát triển các quan hệ sẵn có, chủ động khảo sát, liên kết, xây dựng các mối quan hệ mới, tạo điều kiện tiếp thu các giá trị tinh hoa nghệ thuật và các kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật của nước ngoài. 

+ Làm việc với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam để huy động nguồn tài trợ dàn dựng tác phẩm văn học kịch nổi tiếng trên thế giới và mời chuyên gia sân khấu nước ngoài sang Việt Nam dàn dựng.

+ Liên kết với một số nhà hát danh tiếng ở các quốc gia có nền kịch nghệ phát triển: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc và mời các đạo diễn nổi tiếng sang Việt Nam dàn dựng, tập huấn cho nghệ sĩ.

+ Tham gia liên hoan kịch nghệ quốc tế do Hiệp hội Sân khấu thế giới tổ chức định kỳ tại các châu lục; giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Kịch nói Việt Nam với bạn bè quốc tế, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật Kịch nói của các nước trên thế giới.

+ Vận động doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài tài trợ để Nhà hát đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

5.6 Hoàn thiện thiết chế, nguồn lực để đẩy mạnh tiến trình xã hội hóa. 

Trong giai đoạn 2013-2020, tiếp tục ổn định về thiết chế, nguồn nhân lực. Nhà hát tăng cường huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động nghệ thuật đẩy mạnh tiến trình xã hội hóa:

+ Huy động tài trợ của các tập đoàn kinh tế, các tổ chức phi Chính phủ cho quá trình sáng tạo tác phẩm.

+  Đẩy mạnh marketting nghệ thuật, tìm nguồn kinh phí từ các đơn vị, cá nhân tài trợ cho biểu diễn quảng bá tác phẩm nghệ thuật tới công chúng.

+  Liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để huy động kinh phí dàn dựng tác phẩm đỉnh cao.

+ Xây dựng cơ chế huy động kinh phí từ các nghệ sĩ để đóng góp dàn dựng tác phẩm theo phương thức “nhà nước và nhân dân cùng làm”.

+ Lộ trình xã hội hóa hoạt động sân khấu theo các mục tiêu sau:

- Năm 2020 nhà hát tự chủ phần kinh phí dàn dựng tác phẩm và chi phí hành chính. Nhà nước chỉ cấp lương cho cán bộ công nhân viên thuộc biên chế và hợp đồng dài hạn.

- Từ năm 2025 trở đi nhà hát tự chủ 100% kinh phí.

VI. Giải pháp thực hiện

6.1 Các giải pháp thực hiện Đề án trong giai đoạn 2013 – 2020 

 - Triển khai sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, sân khấu 618 chỗ ngồi tại 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội, mua sắm các trang thiết bị âm thanh ánh sáng phục vụ công tác biểu diễn.

- Tổ chức tập huấn (đào tạo lại) cho đội ngũ diễn viên của nhà hát có tuổi đời dưới 45.

- Đề xuất phương án giải quyết số diễn viên không còn khả năng làm nghề nhưng vẫn trong biên chế; số diễn viên trẻ đang hợp đồng ngắn hạn nhưng không có năng khiếu và các yếu tố cần thiết của nghệ sĩ biểu diễn.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trong từng năm.

- Lựa chọn kịch bản để dàn dựng vở diễn mới theo kế hoạch dàn dựng các năm. 

- Xây dựng kế hoạch đặt hàng sáng tác kịch bản cho 03 năm (2013, 2014, 2015).

- Lập đề án trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các phương án mang tính khả thi trong việc xây dựng trụ sở, rạp biểu diễn mới của nhà hát tại Mỹ Đình

- Tuyển chọn, đào tạo mới lực lượng nghệ sĩ biểu diễn; Lập kế hoạch đào tạo các thành phần sáng tạo: tác giả, đạo diễn, họa sỹ tại nước ngoài…trình lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ liên quan xem xét phê duyệt.

- Đẩy mạnh công tác marketing nghệ thuật để các đoàn đi biểu diễn phục vụ khán giả trong cả nước. Tổ chức biểu diễn tại các rạp ở Hà Nội và Rạp Tuổi trẻ - 11 Ngô Thì Nhậm.

- Triển khai hợp tác với một số nhà hát kịch danh tiếng của một số quốc gia có nền kịch nghệ phát triển.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn hàng năm cho lực lượng nghệ sĩ biểu diễn.

- Tiếp tục đặt hàng các tác giả để có những kịch bản đạt chất lượng cao theo khuynh hướng nghệ thuật đã định.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo mới đội ngũ diễn viên trẻ.

- Tham gia các cuộc liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế.

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ, các nhà hát danh tiếng của một số quốc gia có nền kịch nghệ phát triển để mời đạo diễn nổi tiếng ở châu Âu sang dàn dựng kịch mục cho nhà hát.

- Bồi

Về chúng tôi

Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam

 • img11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

 • img 024 3943 4673

 • img

Liên hệ

 • Tel : 024 3943 4673
  Fax :

 • 11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

 • Hotline bán vé: 024 2240 9025 - 024 3943 4673

 • Liên hệ chương trình hợp tác, thuê rạp và hoạt động đối ngoại

 • nhahattuoitrevietnam@gmail.com

Mạng xã hội

img img